הוראות הרשמה למשלוח מנות ישובי בקובץ המצורף

רכז קהילה (07/02/2019 12:54)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il