שיעורים

שיעור מיועד ל- מעביר מקום

זמן

דף יומי גברים מתחלף חדר אפיריון 6:15
 דף יומי גברים               ביה"כ הספרדי 20:15 
 דף יומי גברים  הרב פרל   בחדר אוהל רבקה 19:00-20:00 
 דף יומי גברים הרב חנוך גמליאל ויוני הרבנד   בית הכנסת גבעת הברכה 20:15 
 דף ירושלמי יומי גברים  מתי אלוש   ביה"כ המרכזי 5:00 
 מסכת מגילה גברים אבי ליפשיץ    20:00-21:00 יום ב'
 דף יומי נשים   מתחלף

ביה"כ הספרדי א-ה

8:15  

בשבת בבתי נשים לאחר התפילה 

תהלים מבוגרים מתי אלוש/ינון נתנאל גוש עציון בכל יום -כל אדם אומר 5 פרקים
תהילים נשים בארגון מרים ספאדיה ביה"כ הספרדי עליית חנה טובה 13:30 שבת
ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il