המרכז המסחרי

מכולת בנק מזרחי  סוכנות דואר 

קופת חולים כללית 

קופת חולים מאוחדת
 א'-ה': 19:00-6:45  א'-ה': 13:30-8:30 א'-ה': 12:00-8:30 א'-ה': 8:00-12:00 א'-ה': 7:30-12:30
ו': 14:00-6:45 ב', ד':   18:00-16:00 ב':  18:00-16:00 א', ג', ה': 16:00-18:30 א', ב', ג', ה': 15:30-18:30 
    ו': 11:30-08:30 ו': 8:00-11:00 ו' 8:00-12:00