בית הכנסת המרכזי

זמני תפילה - בית הכנסת המרכזי

 

                     

שבת פרשת שלח

 

זמני תפילות בימות החול

מנחה גדולה – יום ו':

13:20

 

שחרית:

5:45   ב'ה'- 5:40                מנחה:

13:20  

אולם מרכזי

 

 

 

 

6:15

18:00

בימ"ד

 

 

 

6:40

19:00

אולם מרכזי

מנחה מנין מוקדם :

18:00

 

7:00

19:30

אולם מרכזי

הדלקת נרות:

19:25

 

 

7:20

 

 

מנחה:

19:35

 

 

7:40

 

 

שחרית:

6:20

 

 

8:00

 

 

 

8:00

 

 

8:20                        

 

            אודיטוריום:

8:45

 

 

8:40                         

 

 

מנחה גדולה:

13:15

 

 

9:00             

 

 

אבות ובנים:

17:15

 

                                                                     ערבית:

 

 

 

20:15

-אולם מרכזי

 

 

 

21:00

-בימ"ד

מנחה קטנה1:         

18:00

 

22:00
-בימ"ד

מנחה קטנה2:

19:00

 

23:00
-בימ"ד

 

 

 

 
 

ערבית:

20:28

 

 

 

 
       

 

 


בית הכנסת אשכנזי דרום

בית הכנסת הספרדי

בית הכנסת התימני

בית הכנסת גבעת החי"ש

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il