היסטוריה

אלון שבות - קצת היסטוריה

 

ראשיתו של היישוב בכ' סיון תש"ל (24.6.70), יום בו עברה ישיבת "הר עציון" לאתר היישוב ממקום מושבה הזמני בכפר עציון. שם המקום מאזכר את האלון הבודד אליו צפו שרידי המתיישבים מתחום ישראל בשנים שבין מלחמת העצמאות ומלחמת ששת הימים, וכמובן את השיבה אל גוש עציון לאחר המלחמה. אלון שבות הוקמה כ"מרכז אזורי כפרי", צורת התיישבות שהייתה מקובלת בתכנון חבלי התיישבות כבר בשנות החמישים. מרכז כפרי, כשמו, אמור היה לתת שירותים לסביבה הכפרית שמסביבו, אך מלכתחילה לא תיפקד יישובנו כמרכז כפרי. היישובים הקיבוציים שהוקמו מסביבו לא נזקקו למרכז שירותים בשל קשריהם עם תנועת האם - "הקיבוץ הדתי", ועם המרכזים העירוניים הגדולים. אלון שבות היה ל"יישוב הקהילתי" הראשון בארץ. שמה של צורת התיישבות זו מיוחס לר' יואל בן נון, מרבני הישיבה שהתיישבו במקום כבר בימים הראשונים.

 

"שכונת המשתלות"

שכונת מצפה-צורים ("המשתלות") נבנתה בשנת 2008 על שטח שהיה פעם משתלה, ולכן ידועה יותר בשם שכונת המשתלות. היא מורכבת משני רחובות עיקריים התוחמים אותה: רחוב התאנה מצפון, ורחוב האלה מדרום, וביניהם רחוב החורש. השכונה צמודה לגבול הדרומי של הישוב ומונה 24 בתים שנבנו בסגנון מדורג.

 

מה היה ייחודו של אלון שבות כיישוב קהילתי?

 

המערכת המוסדית בנתה את מבני הציבור ואת הבתים הראשונים. בשנים הראשונות גרו כולם בשכירות. הבתים הראשונים היו מצופים "חלוקי נחל" ושימשו את התלמידים ואת רבני הישיבה. (כיום מצופים מרבית בתים אלה באבן). אחריהם נבנו הבתים הדו-משפחתיים לאורך רחוב השיירות ובשלב השלישי הבתים הדו-קומתיים. רק כעבור כשש שנים אוכלסו ראשוני בתי "בנה ביתך". הכניסה למגורים ביישוב הייתה מותנית באישור וועדה שהיו בה נציגי הסוכנות היהודית ונציגי המפד"ל. אוכלוסיית אלון שבות הורכבה בתחילה ממשפחות שהיו קשורות לישיבה, ממשפחות שהיה להם קשר לגוש לפני חורבנו, מתושבי ערים ומרכזים כפריים וכן עוזבי קיבוצים שהצטרפו למטרת יישובו מחדש של גוש עציון.

ראוי לציין כי אלון שבות היה היישוב הראשון בו השקיעו החברים את כספם בבנייה עצמית, מתוך אמונה בעתיד ההתיישבות. הרקע השיתופי של חלק מהחברים סייע בעיצוב המסגרות.

בשנים הראשונות התקיימו אסיפות חברים, אך אלו דעכו בהדרגה. עיקר העומס הניהולי הוטל על חברי הוועד הנבחר ועימו הוועדות השונות: חינוך, תרבות, שירותים, בית כנסת, ביטחון, תשתיות ועוד. העזרה הדדית הייתה ביסוד חיי החברה - שמחות הוכנו במשותף וכולם נטלו בהם חלק, סעודה שנתית נערכה ביום שחרור ירושלים – יום שחרור הגוש, ועוד.

 

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, וואטסאפ - 055-7240326, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il