הודעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר 405/7/3

מזכירות הישוב (10/06/2020 16:03)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il