הנחיות לשבת ולתקופה הקרובה

מזכירות הישוב (20/03/2020 12:07)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il