עצרת - ריבונות עכשיו

מזכירות הישוב (12/02/2020 18:09)

אנו נמצאים בעיצומם של ימים מיוחדים עבור עם ישראל בהם חזון  הריבונות הופך לנגד עינינו לבר השגה. על עם ישראל כולו ועלינו, אנשי ההתיישבות בפרט, מוטלת החובה לפעול מיידית למען להחלת הריבונות ביהודה ושומרון - אסור לנו לתת להזדמנות הזאת לחמוק.

מחר - יום חמישי י"ח שבט, נצא כולנו יחד לעצרת על מנת לתת חיזוק חיובי למקבלי ההחלטות ולהשאיר את הנושא החשוב על סדר היום - קבלו כאן ועכשיו אחריות, הגיע העת שעם ישראל יהיה הריבון בארצו!

 

להסעות מגוש עציון: https://forms.gle/NevGuQhxGUmTz38y6

 

 

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il