נוהל מיגון רכב למי שאינו גר ביו"ש

מזכירות הישוב (28/01/2020 16:26)

שלום,

לעיונכם

מסמכים מצורפים להודעה זו:

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il