אלבומים

אלבום התמונות בארכיון אלון שבות:

https://www.alonshvut-archive.org.il/objDoc.asp?PID=771156&OID=779491#topAnchor