אלבומים

אלבום התמונות בארכיון אלון שבות:

https://www.alonshvut-archive.org.il/objDoc.asp?PID=771156&OID=779491#topAnchor

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il