גלריית תמונות ומדור הנצחה ניתן לראות באתר ארכיון היישוב:

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, וואטסאפ - 055-7240326, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il