מזכירות הישוב (11/03/2019 10:17)
עלון יישובי 470
מזכירות הישוב (28/02/2019 10:27)
ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il