עדכונים אחרונים

עדכונים מרכז הקהילה (15/09/2021 17:39)
מזכירות הישוב (09/09/2021 17:38)
צוות הבונים - בניית סוכה
עדכונים מרכז הקהילה (09/09/2021 17:36)
דרשת הרב וייטמן לשבת שובה
עדכונים מרכז הקהילה (09/09/2021 14:11)
שירות בדיקות קורונה מהירות
עדכונים מרכז הקהילה (09/09/2021 14:08)
התרמת דם
עדכונים מרכז הקהילה (02/09/2021 17:30)
חידוש פני משרד הוועד
עדכונים מרכז הקהילה (02/09/2021 17:29)
זהב בגן
עדכונים מרכז הקהילה (02/09/2021 17:14)
של"מ בחינוך
עדכונים מרכז הקהילה (02/09/2021 17:14)
ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il