עלון 468
מזכירות הישוב (17/01/2019 11:09)
התרמת דם
מזכירות הישוב (20/12/2018 16:42)
שעת סיפור
רכז קהילה (20/12/2018 11:17)
ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il