אלון שבות - לצעוד מחדש בדרך האבות
מזכירות הישוב - עודכן ב:21/10/2021
מזכירות הישוב - עודכן ב:21/10/2021
מזכירות הישוב - עודכן ב:21/10/2021
עדכונים מרכז הקהילה - עודכן ב:21/10/2021
עדכונים מרכז הקהילה - עודכן ב:21/10/2021
עדכונים מרכז הקהילה - עודכן ב:21/10/2021
עדכונים מרכז הקהילה - עודכן ב:21/10/2021
עדכונים מרכז הקהילה - עודכן ב:21/10/2021
עדכונים מרכז הקהילה - עודכן ב:21/10/2021
נפתחת קבוצה חדשה של מיזם "סורגות קהילה". לפרטים והרשמה, רבקה...
עדכונים מרכז הקהילה - עודכן ב:21/10/2021
ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il