דף הנחיות לחג מאת הרב וייטמן+נוסח סליחות מקוצר לערב ר"ה

רכז קהילה (17/09/2020 09:20)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il