מצורף דף לשבת בעניין אמירת סליחות בלילה ולוח מנייני רחוב וחצרות כולל זמני סליחות

רכז קהילה (11/09/2020 15:59)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il