דף לשבת מאת הרב וייטמן+לוח זמנים מנייני רחוב וחצרות

רכז קהילה (04/09/2020 16:02)

דף לקראת שבת בענייני ר"ה, מחיצה, ארבע מינים וכבוד ספר תורה מאת הרב וייטמן. שבת שלום!

מסמכים מצורפים להודעה זו:

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il