דבר תורה לשבת מאת הרב וייטמן ולוח זמנים מנייני רחוב

רכז קהילה (06/08/2020 10:51)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il