דף הנחיות לט' באב מאת הרב וייטמן+ לוח זמני מנייני רחוב וחצרות

רכז קהילה (29/07/2020 17:16)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il