הבריחה מטיטוס - חדר בריחה מיוחד לתשעת הימים

רכז קהילה (16/07/2020 15:32)

https://etzion.smarticket.co.il/show/630

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il