מבט יהודי על אתגרי הקורונה

רכז קהילה (16/07/2020 15:30)

https://your.tzohar.org.il/hakenes/?tfa_1749=true

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il