הפסקת מים - עדכון #3

מזכירות הישוב (11/09/2020 09:56)

שלום

 

התקלה של מקורות עדיין בטיפול ועשויה להימשך עוד שעתיים לפחות. 

 

בזמן הקרוב יוזרמו ליישוב מים בכמות קטנה מקו חלופי.  

 

הקפידו להשתמש במים אלה לצרכים בסיסיים בלבד ולא לשימושים שניתן לדחות כמו השקיית גינות. 

 

שמעיה ברקוביץ

 

 

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il