מפגע יתושים הודעה #2 - תיקון

מזכירות הישוב (07/09/2020 13:05)

https://www.gov.il/he/departments/guides/mosquitoes?chapterIndex=2

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il