מפגע יתושים הודעה #2 - תיקון

(07/09/2020 13:05)

https://www.gov.il/he/departments/guides/mosquitoes?chapterIndex=2