קורס מדריכי חתנים וכלות

מזכירות הישוב (01/09/2020 14:26)
ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il