הזמנה לאסיפה כללית - אגודת תושבי אלון שבות - הודעה מתוקנת

מזכירות הישוב (29/07/2020 14:40)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il