הזמנה להגשת הצעות לשכירות דירת מגורים ברחוב מעלה מיכאל 8

מזכירות הישוב (26/07/2020 14:58)

שבוע טוב,

מצ"ב קובץ לעיונכם. 

בברכה,

 

שמעיה ברקוביץ

מזכיר אלון שבות

מסמכים מצורפים להודעה זו:

ועד אלון שבות, ת.ד. 218, אלון שבות מיקוד: 9043300
טל: 02-9931188, פקס: 02-9932383, דוא"ל: office@vas.org.il